top of page
Child at Psychologist

טיפולים פרטניים

הטיפול הפרטני הוא "השעה המקודשת" זה המקום והזמן בו אפשר להרגיש נעים ובטוח, לבדוק את המציאות היומיומית דרך מפגש עם הדרמה תרפיה.

במפגש נוצר הקשר בינינו. באמצעותו ניתן יהיה להאיר כזרקור את הנושאים אשר המטופל/ת עוסק/ת בהם, להכיר בהם ולפעול קדימה.

 

ביחד נצא למסע פנימי שישפיע על הפעולות, התובנות והרגשות של האדם.

המפגשים יכללו:

  • תמיכה אמפתית.

  • הנעה לפעולה מתוך הכרה, קבלה ואהבה עצמית.

  • קביעת מטרות ויישומן.

הטיפול מתמקד בצרכים האישיים של שלכם, יש שירצו לשלוט בכעסים, חרדה, דיכאון, קשיי הסתגלות, קשיים במערכות יחסים ואחרים אשר ירצו להעלות את הביטחון העצמי או להצליח בקריירה, כל אדם יבחר לשם מה הוא בא...

הטיפולים הפרטניים הם לכל הגילאים ומותאמים לשפת המטופל (עבודת גוף תנועה, משחק, יצירה, או שיח תרפויטי מעמיק).

bottom of page